نرم افزار maxsurf

کتاب طراحی کشتی به کمک نرم افزار MAXSURF

نرم افزار : maxsurfقطع : وزیریتعداد صفحات : 163نویسنده :…
نرم افزار star ccm

کتاب مش بندی به کمک نرم افزار +STAR CCM

/
نرم افزار : +star ccmقطع : وزیریتعداد صفحات : 383نویسنده :…
استار سی سی ام

کتاب شبیه سازی سازه های دریایی به کمک نرم افزار +STAR CCM

/
نرم افزار : star ccmقطع : وزیریتعداد صفحات : 275نویسنده :…