کتاب مش بندی به کمک نرم افزار STAR CCM

کتاب آموزش نرم افزار STAR CCM قطع : وزیری تعداد صفحات : 383 رده بندی : علوم …

کتاب طراحی کشتی به کمک نرم افزار MAXSURF

کتاب آموزش نرم افزار Maxsurf قطع : وزیری تعداد صفحات…

کتاب شبیه سازی سازه های دریایی +STAR CCM | استار سی سی ام

کتاب آموزش نرم افزار استار سی سی ام قطع : وزیری تعداد صفحات : 275 رد…